FÖR FÖRETAG

Ta chansen att komma i kontakt med din framtida arbetstagande. Inspire skapar en naturlig mötesplats mellan dig och studenter.

FAQ

Inspire, tidigare känd som Spira Samhälle, Spira Sience och Spira Pedagogen är en arbetsmarknadsmässa anordnad av studenter för studenter och företag. Fokus för Inspire 2021 kommer vara rekrytering, där du som företag har möjligheten att komma i kontakt med drömkandidaten.

Inspire representerar 25 000 studenter på fem av åtta fakultet på Göteborgs Universitet: IT-sektionen, Utbildningsvetenskapliga sektionen, Samhällsvetarsektionen, Humanistsektionen och Naturvetarsektionen. 

Fakulteten har ett brett utbud av program och kurser. Våra studenter är framtidens experter inom:

Och många fler!

Mer information kommer snart. 

Vid intresse att delta och höra mer om Inspire, kontakta inspire@gota.gu.se